Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm

Combo thiết bị phòng tắm

Phòng combo 1 - Phòng thấp cấp
-13%
4,595,000₫
5,260,100₫
Phòng combo 2 - Phòng trung cấp 1
-10%
8,255,000₫
9,181,800₫
Phòng combo 3 - Phòng trung cấp 2
-11%
11,055,000₫
12,425,400₫
Phòng combo 4 - Phòng trung cao cấp
-10%
19,250,000₫
21,285,320₫
Phòng combo 5 - Phòng cao cấp
-10%
28,480,000₫
31,680,530₫
Trọn bộ thiết bị vệ sinh - BASIC 01
-32%
20,388,250₫
30,125,000₫
Trọn bộ thiết bị vệ sinh - BASIC 02
-31%
26,240,250₫
38,164,000₫
Trọn bộ thiết bị vệ sinh - BASIC 03
-33%
31,259,150₫
46,363,000₫
Trọn bộ thiết bị vệ sinh - BASIC 04
-35%
17,521,375₫
27,154,500₫
Trọn bộ thiết bị vệ sinh - BASIC 05
-27%
30,110,738₫
41,385,650₫
Trọn bộ thiết bị vệ sinh - Classic 01
-35%
Trọn bộ thiết bị vệ sinh - Classic 02
-27%
Trọn bộ thiết bị vệ sinh - PRO 01
-29%
54,065,850₫
76,362,000₫

Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm sản phẩm