Giỏ hàng
Danh mục sản phẩm
Máy lọc nước RO 5 lõi - tủ nhiễm từ
-10%
Máy lọc nước RO 5 lõi không vỏ
-10%
3,150,000₫
3,500,000₫
Máy lọc nước Ro ChungHo M9 Undersink
-18%
6,970,000₫
8,500,000₫
Máy lọc nước RO Chungho NEW 700 ICE
-20%
30,000,000₫
37,500,000₫
Máy lọc nước RO U1 - 4 Stage UF
-15%
4,675,000₫
5,500,000₫
Máy lọc nước RO ChungHo Iguassu 500 Plus
-18%
Máy lọc nước RO ChungHo IGUASSU DIGITAL
-18%
Máy lọc nước RO ChungHo IGUASSU SANITA (Titan)
-20%
Máy lọc nước RO ChungHo Iguassu Tiny 300
-18%
Máy lọc nước Kangaroo 5 lõi KG102
-21%
3,590,000₫
4,550,000₫
Máy lọc nước Kangaroo 6 lõi KG103
-21%
3,690,000₫
4,650,000₫
Máy lọc nước Kangaroo 6 lõi KG106
-26%
3,780,000₫
5,100,000₫
Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi KG104
-24%
4,050,000₫
5,300,000₫
Máy lọc nước Kangaroo 7 lõi KG107
-21%
4,100,000₫
5,200,000₫
Máy lọc nước Kangaroo 8 lõi KG108
-22%
4,200,000₫
5,400,000₫
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi KG109
-15%
4,750,000₫
5,600,000₫
Máy lọc nước Kangaroo 9 lõi KG110
-3%
5,680,000₫
5,880,000₫
Máy lọc không khí AO SMITH KJ500F-B01
-10%
16,740,000₫
18,600,000₫
Máy lọc nước AO Smith A1
-5%
8,835,000₫
9,300,000₫
Máy lọc nước AO Smith A2
-5%
9,785,000₫
10,300,000₫
Máy lọc nước AO Smith ADR75-V-EH-1
-3%
19,206,000₫
19,800,000₫
Máy lọc nước AO Smith ADR75-V-ET-1
-8%
22,908,000₫
24,900,000₫
Máy lọc nước AO Smith AR600-C-S-1 (Không bình chứa)
-5%
Máy lọc nước AO Smith AR75-A-S-1
-3%
6,741,500₫
6,950,000₫
Máy lọc nước AO Smith AR75-A-S-2
-5%
8,360,000₫
8,800,000₫
Máy lọc nước AO Smith AR75-A-S-C1
-3%
11,446,000₫
11,800,000₫
Máy lọc nước AO Smith AR75-A-S-H1
-5%
11,210,000₫
11,800,000₫
Máy lọc nước Karofi sRO 6 lõi
-19%
4,513,000₫
5,590,000₫
Máy lọc nước Karofi sRO 7 lõi
-19%
4,576,000₫
5,680,000₫
Máy lọc nước Karofi sRO 8 lõi
-20%
4,670,000₫
5,820,000₫
Máy lọc nước Karofi sRO 9 lõi
-21%
5,350,000₫
6,790,000₫
Máy lọc nước Karofi thông minh iRO 1.1, 6 lõi
-20%
Máy lọc nước Karofi thông minh iRO 1.1, 7 lõi
-20%
Máy lọc nước Karofi thông minh iRO 1.1, 8 lõi
-21%
Máy lọc nước Karofi thông minh iRO 1.1, 9 lõi
-22%
Máy lọc nước Karofi thông minh iRO 2.0, 6 lõi
-18%
Máy lọc nước Karofi thông minh iRO 2.0, 7 lõi
-22%
Máy lọc nước Kosovota KSV - 3CCKTW/08ĐH
-23%
Máy lọc nước Kosovota KSV - 3CCKTW/NL
-25%
Máy lọc nước Kosovota KSV - 3CCKTW/NL-A
-25%
Máy lọc nước Kosovota KSV-3CCKTW/05ĐH
-20%
Máy lọc nước Kosovota KSV-3CCKTW/06ĐH
-20%
Máy lọc nước Kosovota KSV-3CCKTW/07ĐH
-22%
Máy lọc nước Kosovota KSV-3CCKTW/09ĐH
-24%
Máy lọc nước Kosovota KSV-4CCKTW/10ĐH
-25%

Chưa có sản phẩm nào trong nhóm sản phẩm này.

Máy lọc nước Bách Khoa APOLO - BK
-10%
8,775,000₫
9,750,000₫
Máy lọc nước Bách Khoa BK-02-Fe ( ống nhựa)
-10%
Máy lọc nước Bách Khoa BK1
-10%
3,510,000₫
3,900,000₫
Máy lọc nước Bách Khoa BK2
-10%
3,402,000₫
3,780,000₫
Máy lọc nước bách khoa BK3
-10%
9,562,000₫
10,625,000₫
Máy lọc nước bách khoa BKK
-10%
4,720,000₫
5,250,000₫
Máy lọc nước Bách Khoa BKL-01
-10%
4,851,000₫
5,390,000₫
Máy lọc nước Bách Khoa BKL02- Fe, Mn ( Ống nhiệt)
-10%
Máy hút ẩm - lọc không khí ChungHo LILY
-15%
Máy lọc hút ẩm ChungHo Lily
-15%
9,350,000₫
11,000,000₫
Máy lọc không khí 6 way A850 ULPA
-15%
21,675,000₫
25,500,000₫
Máy lọc nước NANO Horeca FX SERIES FX-15S
-10%
Máy lọc nước NANO Horeca FX SERIES FX-21S
-10%
Máy lọc nước NANO UF1 Undersink
-15%
4,675,000₫
5,500,000₫
Máy lọc nước Ro ChungHo M9 Undersink
-18%
6,970,000₫
8,500,000₫
Máy lọc nước RO Chungho NEW 700 ICE
-20%
30,000,000₫
37,500,000₫
Máy lọc nước RO U1 - 4 Stage UF
-15%
4,675,000₫
5,500,000₫
Máy làm mềm nước ChungHo Softner BW
-15%

Tìm kiếm nâng cao

Tìm kiếm sản phẩm